top of page
Pethau Bychain-30.jpg

SEFYDLWYD 2006

WhiteLogo.png

SIOP DYLUNIO A CHYNNYRCH I'R CARTREF

image4.jpeg
Byrddau Achlysurol

Rydym yn falch bod ein setiau mwyaf poblogaidd o fyrddau nythu yn ôl mewn stoc. Maent yn gyfoes ond yn arbed lle mewn dau orffeniad..plwm neu efydd hynafol gyda ffrâm ddu. Mae fersiwn mwy mewn cyfuniad sgwâr a phetryal ar gael hefyd.

40 x 20 x 45cm - 53 x 26 x 53cm 

Pris: £240 set o ddau

40 x 40 x 51cm - 46 x 51x 57cm

Pris: £320 set o ddau

image0.jpeg
image6.jpeg
image0 (2).jpeg
Serameg

Mae gennym gasgliad capsiwl o serameg gweadog mewn arlliwiau pastel meddal.

Glas golau £68 (30cms)  

Gwyrdd golau £55 (28cms)

pinc cochlyd £52 (33 cms)

image0 (2).jpeg

SIOP AR-LEIN NEWYDD YN AGOR YN FUAN!

AMDANOM NI

Sefydlwyd Pethau Bychain dros ddegawd yn ôl. Fel mae ein henw yn ei awgrymu, ymfalchïwn ein bod yn fusnes cynhenid Cymreig. Mae’r Gymraeg yn cael ei siarad gan staff ein siop, ac mae gwerthoedd traddodiadol cwrteisi a chynhesrwydd yn rhan annatod o brofiad Pethau Bychain. Mae Pethau Bychain bellach wedi symud i stiwdio newydd ar lawr cyntaf Gwaith Tywi ar y Cei yng Nghaerfyrddin. Byddwn yn dal i gynnig y gwasanaethau ymgynghori a chyrchu mewnol ac mae gennym stoc newydd o ategolion cartref yn cyrraedd yn ddyddiol.

Os hoffech wneud apwyntiad y tu allan i'r oriau hyn cysylltwch â ni drwy e-bost sales@pethaubychain.co.uk

01267 222375

Pethau Bychain-41.jpg
Pethau Bychain-34.jpg
About

CYSYLLTWCH YMA

Diolch am gyflwyno!

Contact
bottom of page