top of page

AMDANOM NI

Ar ôl 15 mlynedd yn Heol y Brenin Caerfyrddin, mae Pethau Bychain bellach wedi symud i Stiwdio ar y llawr cyntaf Towy Works Caerfyrddin.

Newidiodd y byd yn ystod y pandemig ac wrth drio symud ymlaen ac edrych ir dyfodol roedd rhaid meddwl am syniadau newydd.

I mi daeth cyfle newydd cyffrous i ail leoli o fewn adeilad hynafol Towy Works sy’n gatre i fusnes teuluol llwyddiannus a sy’n arddel yr un gwerthoedd a Pethau Bychain.

Marian and Alffi.jpg
more

Fy stori

Gyda dros ugain mlynedd o brofiad yn y maes dylunio mewnol, dwi’n falch i gyfaddef bod gen i  yr un brwdfrydedd heddiw a phan ddechreuais i a does dim yn well na  gweld  y canlyniad gorffenedig gyda phopeth yn ei le ar cwsmer wrth ei boddau. Mae’r adnoddau gen i i allu cynnig rhywbeth  addas at bob chwaeth a rwyn  falch iawn i rannu gwybodaeh am gyflenwyr Prydeinig  ac Ewropeaidd.

 

20221006_102622.jpg

Dros y blynyddoedd dwi wedi gweithio ar amryw o brosiectau,a ta waeth beth  fo maint y gwaith, gwnaf fy ngorau i  roi yr un sylw i bob un.  Dwi wedi dysgu pryd i wrando  a phryd i roi cyngor, a dwi’n cydweithio yn agos iawn gyda bob cwsmer er mwyn sicrhau ein bod ni’n cyrraedd y prif nod.

Ar hyn  o bryd rydym yn gweithio mewn un stiwdio , ond mae’n syndod gymaint o stoc sy’n gallu cael ei arddangos gydag ychydig o ail drefnu ac ychydig o ddychymyg! Galwch mewn i weld! Dwi yn tueddu i fod yn y stiwdio dydd Mercher - dydd Gwener, a tan hanner dydd, dydd Sadwrn.  

Mae dydd Llun a dydd Mawrth wedi ei neulltuo  i ymweld a phroseictau ar seit, ond yn ystod cyfnodau prysur mi rydwi weithiau yn gorfod mynd allan ar ddiwrnodau ychwanegol.  

 

Croeso ichi alw i ngweld i unrhyw bryd, ond mae’n syniad da i ffonio ymlaenllaw i wneud yn siwr fy mod i ar gael, neu, well byth, beth am drefnu apwyntiad er mwyn sicrhau fy sylw i gyd! Mae Alffi a finnau yn edrych ymlaen yn arw  i’ch croesawu i’n cartref Newydd (Mae Alffi mond yn cael dod ar ddydd Sadwrn)

20221006_120640.jpg
20221006_102749.jpg

  

Gadewch i ni Weithio Gyda'n Gilydd

Pethau Bychain, Towy Works

Y Cei, Caerfyrddin SA31 3JR

  • Facebook
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page