top of page
Pethau Bychain-30.jpg

SEFYDLWYD 2006

WhiteLogo.png

BOUTIQUE TU MEWN | SIOP GOFFI

PRYNU AR-LEIN NAWR A CAEL 10% i ffwrdd!

AMDANOM NI

Sefydlwyd Pethau Bychain dros ddegawd yn ôl. Mae’r busnes wedi esblygu ac mae bellach yn siop gyrchfan yn Stryd y Brenin, tramwyfa hanesyddol sy’n gartref i nifer o fasnachwyr annibynnol arbenigol. Fel mae ein henw yn ei awgrymu, ymfalchiwn ein bod yn fusnes cynhenid Cymreig. Mae’r Gymraeg yn cael ei siarad gan staff ein siop, ac mae gwerthoedd traddodiadol cwrteisi a chynhesrwydd yn rhan annatod o brofiad Pethau Bychain.

Pethau Bychain-41.jpg
Pethau Bychain-34.jpg
About

AR GYFER CEISIADAU A GORCHMYNION ARBENNIG

Diolch am gyflwyno!

Contact
bottom of page