previous arrow
next arrow
Slider

Sefydlwyd Pethau Bychain dros ddeng mlynedd yn ôl mewn adeilad bychan ar dop Heol Awst yng Nghaerfyrddin. Mae’r busnes wedi datblygu o fod yn lle bach di-nod i fod yn siop fawr ar Heol y Brenin, tramwyfa hanesyddol sy’n gartref i nifer o fasnachwyr annibynnol arbenigol. Rydym ni, fel yr awgrymir ein henw, yn ymfalchïo o fod yn fusnes cynhenid Cymreig ac yn cynnig gwasanaeth gwirioneddol Gymraeg i’n cwsmeriaid. Mae staff ein siop yn siarad Cymraeg, ac mae’r gwerthoedd traddodiadol o gwrteisi a chynhesrwydd yn rhan annatod o brofiad Pethau Bychain.

Ein nod yw cyfuno’r datblygiadau diweddaraf y tu mewn i’r cartref ag amrywiaeth o anrhegion a ddewiswyd yn ofalus i’r prynwr o chwaeth. Mae ein hawydd i ddod o hyd i syniadau newydd o farchnad y DU a’r farchnad Ewropeaidd, ynghyd â’n parodrwydd i fuddsoddi yn y defnyddiau a’r stoc diweddaraf, yn golygu y gallwn bob amser gynnig y cyfle i’n cwsmeriaid ymblesera yn y ffasiynau diweddaraf. Prif flaenoriaeth Pethau Bychain yw gofalu am y cwsmer, ac rydym yn ymfalchïo yn y gwasanaeth cynnes ac unigryw yr ydym yn ei gynnig i bob cwsmer, waeth beth yw’r gwaith dan sylw.

Cofnodion Diweddar

Dylunio Mewnol
[metaslider id=801]