banner-3
banner-3
Hafan2
Hafan2
Hafan1
Hafan1
hafan3
hafan3
Hafan4
Hafan4
IMG_0014
IMG_0014
slider-coffee
slider-coffee
previous arrow
next arrow

Sefydlwyd Pethau Bychain dros ddeng mlynedd yn ôl mewn adeilad bychan ar dop Heol Awst yng Nghaerfyrddin. Mae’r busnes wedi datblygu o fod yn lle bach di-nod i fod yn siop fawr ar Heol y Brenin, tramwyfa hanesyddol sy’n gartref i nifer o fasnachwyr annibynnol arbenigol. Rydym ni, fel yr awgrymir ein henw, yn ymfalchïo o fod yn fusnes cynhenid Cymreig ac yn cynnig gwasanaeth gwirioneddol Gymraeg i’n cwsmeriaid. Mae staff ein siop yn siarad Cymraeg, ac mae’r gwerthoedd traddodiadol o gwrteisi a chynhesrwydd yn rhan annatod o brofiad Pethau Bychain.

Cofnodion Diweddar

Dylunio Mewnol