top of page

Different refurbishment, showcasing the brief of the client. Coastal/Scandi & Modern Industrial

After 2 months of really hard work, we are glad to say that both our refurb-projects are almost finished.

Ar ol 2 fis o waith caled rydym yn falch I ddeud fod ein prosiectau yn Gwbert an Borth yn dod I ben


Refurbishment at Gwbert

Ty Eithin in Gwbert is completely finished, and the first guests enjoyed their stay in this idyllic part of Wales last week.

Mae Ty Eithin Gwbert yn barod wedi derbyn y gwesteion cyntaf ac yn le delfrydol I deulu fwynhau harddwch yr ardal hon o Geredigion


Here are a few images to give you a taster of the style we have created with special thanks to Kevin Thomas and his team for all their work and craftsmanship on the interior and exterior challenges during this refurbishment

Dyma rhai lluniau I chi gael blas ar yr ty gorffenedig gyda diolch I Kevin Thomas a’I dim am y gwaith tu mewn a thu allan sydd wedi trawsnewid y ty

The brief was to create a coastal/ scandi feel and we used Turtle Dove Grey from the Dulux Heritage range of paints throughout the 2 bedroom bungalow. This gives a contemporary and calming neutral palette and is an ideal foil for bolder colours such as the stunning sofas in the living room and the art work. The sliding doors are dressed in a Semi Sheer Voile on a simple track giving shade from the sun during the day but privacy in the evening.

Gofynwyd I ni greu gofod oedd yn fodern ac ymdeimlad Scandi iddo.

Fe ddefnyddion ni Turtledove Grey or Dulux Heritage trwy’r ty. Maen liw sy’n gyfoes a glan heb fod yn oeriadd ac yn arddangos y lluniau a’r tectiliau trwy ‘r ty yn llwyddianus


You will find this lovely holiday cottage with more images on

Mae Ty Eithin wedi ei restru ar


Refurbishment Project at Borth

Apartment 1 in Borth is nearly there – as you can see from these few photos. It is a huge space and takes some dressing – but it is shaping up nicely. This property is very different from the bungalow in Gwbert. Borth is an individually designed building with a modern and industrial feel .it is very spacious and has so many interesting features that we have tried to complement in our design. The views and sunsets are wonderful and the Blue Flag beach is only a stone’s throw away. A colleague described the space as having a ‘New York’ vibe. Let us know what you think.

Mae’r Gofod yn Borth bron yn barod fel y gwelwch.

Mae’n ofod enfawr ac wedi cymryd tipyn o waith i’w gael o I edrych yn gartrefol ond eto yn wahanol…fel y gwelwch rydyn ni bron yna.

Mae hwn yn dra gwahanol I Ty Eithin. Adeilad wedi I gynllunio gan bensaer sy’n llawn o ddistiau dur a shapie difyr. Mae iddo nifer o ofodau annisgwyl a gwnaethom ein gorau I gwmpasu y steil yn ein cynlluniau.

Mae’r golygfeydd or arfordir ar machlud haul yn hardd dros ben ar traeth ond taflaid carreg or drws ffrynt. Beth well sy angen?

Byddwn yn gorffen gwisgo Borth yr wythnos hon felly cadwch I wylio…bydd rhagor o lunie.

The image showcases the modern industrial feel of the space. High ceilings with floor to ceiling windows
Refurbishment project at Borth

Borth is almost complete …watch this space for pictures of the finished space.
bottom of page