Stoc newydd

Written by  in category 
Mehefin 27, 2018

Mae’r stoc newydd yn y siop yr wythnos hon yn cynnwys clustogau lliw melyn a rhai llwyd sydd yn gweddu’n hyfryd, deunydd ar gyfer bwyta tu allan yn yr heulwen, blancedi meddal ac anrhegion ar gyfer babanod. Digon o amrywiaeth! Dyma flas i chi…

No Responses