Ein Siop Goffi - Pethau Da

Mae Pethau Da yn cynnig prydau bwyd cartref gan ddefnyddio cynnyrch a chynhwysion lleol lle bo'n bosibl. Rydym yn cynnig coffi lleol "Coaltown" sy’n defnyddio ffa o'r ansawdd gorau a chaiff ein holl gacennau eu paratoi'n ffres bob bore.

Dewch draw i fwynhau ein croeso cynnes a’n bwyd da.

Ein Siop Goffi - Pethau Da

Ein Siop Goffi - Pethau Da
Ein Siop Goffi - Pethau Da