Ein Siop

Rydym yn mynd i gryn drafferth i ddewis darnau i’n casgliad. O gadeiriau a soffas wedi’u gwneud â llaw i eitemau cerameg, drychau, rygiau a lampau - mae’r holl bethau hyn yn ffurfio cymysgedd eclectig sy’n gweddu i bob chwaeth a steil. Nid ydym yn swmp-brynu ar unrhyw adeg ac mae ein stoc yn newid bob wythnos, felly gallwch fod yn siŵr y bydd beth bynnag y byddwch chi’n ei brynu i’ch cartref yn unigryw ac yn arbennig.

Yn ogystal ag ategolion i’ch cartref, mae gennym gasgliad diddorol o emwaith, bagiau llaw, sgarffiau a phersawrau... mae’n braf cael sbwylio’ch hun weithiau.

Nid yw Pethau Bychain yn gwerthu ar-lein oherwydd rydyn ni’n credu y dylai’r siop edrych fymryn yn wahanol bob tro y byddwch chi’n galw heibio. I’r diben hwn, mae’r stoc yn newid yn aml ac nid ydym yn swmp-brynu ar unrhyw adeg.

Wedi dweud hynny, rydym yn ceisio rhoi gwybod i chi pan fydd ein cynhyrchion newydd yn cyrraedd, a gallwch ofyn ynghylch y rhain ar-lein. I gael gwybod mwy, cliciwch yma.

Mae ein staff wrth law i roi cymorth i chi yn y siop - os ydych chi'n chwilio am anrheg perffaith neu ddarn i'r tŷ, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni geisio bod o gymorth.

Felly galwch heibio i fwynhau profiad Pethau Bychain, gan ddiwedd gyda phaned a sgon wedi’i phobi’n ffres yn ein Siop Goffi, “Pethau Da”.