Ein Siop

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'n siop ar Heol y Brenin, Caerfyrddin.

Rydym yn mynd i gryn drafferth i ddewis darnau i’n casgliad. O gadeiriau a soffas wedi’u gwneud â llaw i eitemau cerameg, drychau, rygiau a lampau - mae’r holl bethau hyn yn ffurfio cymysgedd eclectig sy’n gweddu i bob chwaeth a steil. Nid ydym yn swmp-brynu ar unrhyw adeg felly gallwch fod yn siŵr y bydd beth bynnag y byddwch chi’n ei brynu i’ch cartref yn unigryw ac yn arbennig.

Mae ein staff wrth law i roi cymorth i chi yn y siop - os ydych chi'n chwilio am anrheg perffaith neu ddarn i'r tŷ, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni geisio bod o gymorth.  Rydym hefyd ar gael ar ebost os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol - sales@pethaubychain.co.uk

 

 

Diweddaraf: cyfnod Covid-19

Rydym wedi ail-agor ond ar oriau cyfyngedig, sef Dydd Mercher - Sadwrn, 9.30 tan tua 4. Mae gennym systemau mewn lle i wneud eich ymweliad mor saff a ddi-drafferth a phosib. Rydym wrth law i roi cymorth i chi yn ystod eich ymweliad.

Rydym wrthi yn ail-gyflenwi ein siop ac mae nwyddau newydd yn cyrraedd yn wythnosol, ac fe allwn archebu nwyddau i chi os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Galwch heibio i fwynhau profiad Pethau Bychain, gan orffen gyda phaned a sgon wedi’i phobi’n ffres yn ein Siop Goffi, Da Capo.