Ritson Interiors

Dylunio Mewnol yn Pethau Bychain, Caerfyrddin

Ar ail lawr ein siop, rydym wedi lleoli Ritson Interiors – ein llyfrgell ddefnydd a phapur wal a stiwdio dylunio mewnol newydd. Ar ôl 12 mlynedd o fasnachu, rydym bellach wedi ennill ein plwyf fel cwmni addurno cartrefi, gan gynnig gwasanaeth unigryw a phersonol i’n cwsmeriaid.

Rydym wedi gweithio ar hyd a lled y DU gyda phrosiectau mawr yn Llundain, tai cyfnod yn Sir Gaerfyrddin, adeiladau newydd ledled Cymru yn ogystal â gwaith contract mewn bwytai a gwestai.

Ein nod yw darparu gwasanaeth proffesiynol mewn amgylchedd cynnes a chyfeillgar. Mae ein staff yn edrych ymlaen at eich cyfarfod a thrafod eich anghenion gyda chi.

 

Gellir dadlau mae ni sydd â’r llyfrgell ddefnydd a phapur wal fwyaf yn yr ardal ac rydym yn stocwyr ar gyfer y tai defnyddiau mwyaf clodfawr, megis:

 • Romo
 • Villa Nova
 • Casa Deco
 • Mark Alexander
 • Black
 • Jab
 • Chivasso
 • Carlucci
 • Harlequin
 • Voyage
 • Osborne and Little
 • Cole and sons
 • Johnstons of Elgin
 • Nina Campbell.
 • Kandola
 • Design Forum
 • Kirby
 • Colefax & Fowler
 • Mulberry
 • Jane Churchill
 • Scion
 • Zoffany
 • Morris
 • Swaffer

Gyda’r casgliad eang hwn, gallwn gynnig gwasanaeth cwbl unigryw wedi’i deilwra i anghenion penodol pob cleient gan ddefnyddio’r cynhyrchion gorau y gallwn ni eu cael o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop. Rydym yn teithio ar hyd a lled Ewrop i brynu eitemau ac mae hyn yn rhoi’r cyfle i ni gael gafael ar ddodrefn a defnyddiau unigryw i’n cleient, gan sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn adlewyrchu steil a chwaeth pob unigolyn.

Mae croeso i gleientiaid edrych o gwmpas, ond gofynnwn iddynt wneud apwyntiad fel y gallwn wneud yn siŵr eu bod yn cael yr amser a’r sylw gorau posibl. Rydym yn fwy na bodlon rhoi cyngor ar brosiectau unigol yn ogystal â chartrefi cyfan a gwaith dan gontract. Os hoffech drafod rhywbeth, cysylltwch â ni i wneud apwyntiad ynghylch eich dylunio mewnol.