Siop Nadolig

Written by  in category 
Hydref 25, 2020
Yn ystod y cyfnod clo byr yng Nghymru, bydd siop Nadolig Pethau Bychain ar agor i dderbyn archebion ar y ffôn dydd Iau a Gwener 10 y bore tan 3 y prynhawn. Edrychwch ar y lluniau isod ac os hoffech chi brynu unrhywbeth rhowch alwad i ni ar 01267 222375 gyda’r côd ar y llun. Gallwn dderbyn taliad dros y ffôn – bydd costau postio yn ychwanegol. Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn saff.

No Responses