Siop Nadolig

Written by   in 

Mae ein deunydd Nadolig wedi cyrraedd y siop! Mae’r addurniadau yn mynd yn gyflym iawn a dim ond nifer cyfyngedig sydd gyda ni felly brysiwch os ydych chi am brynu rhai. Dyma’r rhai mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, sydd ar lawr gwaelod y siop:Ar yr ail lawr gallwch weld ein bwrdd wedi ei addurno, a llawer mwy o addurniadau bendigedig. Bydd mwy o stoc yn cyrraedd yn fuan!

Cyflwyniad staff

Written by   in 
Mae gennym dîm brwdfrydig o staff yn gweithio gyda ni yn Pethau Bychain, sydd o hyd wrth law i roi cymorth i chi os ydych chi eisiau help llaw neu gyngor yn y siop. Ac aelod pwysica’r tîm yw Alffi y ci wrth gwrs! Dewch mewn i’n gweld ni!Mae tair ohonom yn gweithio yn yr adran Dylunio Mewnol, ac ar gael am sgwrs i drafod eich anghenion neu syniadau. Cysylltwch â ni i drefnu dod mewn am sgwrs.Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Barod i bobi yn y gegin!

Written by   in 

Mae bron yn amser hynny o’r flwyddyn pan mae’r diwrnodau yn dechrau byrhau a’n hoff raglen yn cychwyn ar y teledu… Great British Bake Off! Mae ganddon ni lawer o stoc newydd yn ein Siop Gegin – popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer coginio a phobi. Dyma flas o’r hyn sydd yn y siop:

Goleuo

Written by   in 

Rydyn ni wrth ein bodd sut mae goleuo clyfar yn newid ystafell. Os ydych chi eisiau diweddariad hawdd, beth am ychwanegu lamp i’r ystafell eistedd, ystafell wely neu swyddfa? Mae pob fath o lampiau amrywiol gyda ni yn y siop, dyma flas i chi o’r hyn sydd gyda ni mewn stoc.

Blodau a Phlanhigion

Written by   in 

 

Ffordd fendigedig o ychwanegu lliw a dod â thymor yr haf i fewn i’r tŷ yw ychwanegu blodau a phlanhigion i bob ystafell. Mae ein casgliad o flodau a planhigion ffug yn amrywiol iawn ac yn para trwy’r flwyddyn!

Dyma flas o’r hyn sydd gennym yn y siop.

Papur wal newydd Mulberry a G P & J Baker

Written by   in 

 

Mae gennym ddau lyfr papur wal cyffrous newydd yn y siop i ychwanegu i’n casgliad, gan Mulberry Home a G P & J Baker. Dewch i weld y patrymau bendigedig yma eich hunan!

 

Mulberry

G P & J Baker