Santes Dwynwen

Written by   in 

Chwilio am yr anrheg perffaith ar gyfer Santes Dwynwen? Mae digon o syniadau gyda ni yn y siop! Beth am rhai o rhain?

Bwrdd a chadeiriau ar y sêl

Written by   in 

Mae’r bwrdd bendigedig a mainc ar y sêl ac mae modd cynnwys tair cadair hefyd. Dyma’r prisiau:

Y bwrdd, y fainc a’r 3 cadair, i lawr o £3845 i £3300
Y bwrdd a’r fainc i lawr o £2795 i £2400


Sêl flwyddyn newydd

Written by   in 

Blwyddyn newydd dda i’n holl gwsmeriaid! Diolch am eich cefnogaeth yn 2018 ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn 2019.

Mae gennym sêl arbennig yn y siop tan ddydd Sadwrn y 5ed o Ionawr. Mae’r holl eitemau yn y siop yn cynnwys gostyngiad o 20% (heblaw am y gemwaith a sgarffiau), ac mae peth stoc penodol gyda hyd at 50% i ffwrdd (rheiny sydd â sticyr arnynt). Brysiwch – mae bargeinion i’w cael yma! Dyma rhai o’n ffefrynnau…

Beth am y soffa hyfryd sydd wedi gwneud â llaw, lawr o £995 i £595;Mae arbedion gwych ar yr eitemau yma hefyd;

Beth am y defnyddiau yma? ‘Drops’ 3 metr lawr i £20, bargen!


Dyma eitemau eraill ar y sêl, gan gynnwys bwrdd bargeinion, crochenwaith ac eitemau yn ein siop gegin;

Mae’r sêl yn dod i ben dydd Sadwrn 5ed o Ionawr ac rydyn ni wedyn yn edrych ymlaen at roi gweddnewidiad bach i’r siop ar gyfer y flwyddyn newydd. Welwn ni chi’n fuan gobeithio!

Anrhegion Nadolig munud olaf

Written by   in 

Chwilio am anrhegion Nadolig munud olaf? Mae digon o ddewis gyda ni yn y siop, dewch i weld! Dyma rai syniadau…

Anrheg i rhywun sydd â phopeth!

Written by   in 

Ffeindio hi’n anodd meddwl am anrheg i rhywun sydd â phopeth yn barod? Mae gennym rai syniadau i chi yn ein siop gegin  – ar gyfer rhywun sydd yn hoffi coginio neu ar gyfer cegin teuluol prysur. Beth am rhain?

Siopa hwyr Nadolig

Written by   in 

Ymunwch â ni am noson o siopa hwyr nos fory, 6ed o Ragfyr. Bydd llawer o siopau annibynnol tref Caerfyrddin ar agor yn hwyr. Cyfle gwych i siopa Nadolig yn lleol!

Siop Nadolig

Written by   in 

Mae ein deunydd Nadolig wedi cyrraedd y siop! Mae’r addurniadau yn mynd yn gyflym iawn a dim ond nifer cyfyngedig sydd gyda ni felly brysiwch os ydych chi am brynu rhai. Dyma’r rhai mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, sydd ar lawr gwaelod y siop:Ar yr ail lawr gallwch weld ein bwrdd wedi ei addurno, a llawer mwy o addurniadau bendigedig. Bydd mwy o stoc yn cyrraedd yn fuan!

Cyflwyniad staff

Written by   in 
Mae gennym dîm brwdfrydig o staff yn gweithio gyda ni yn Pethau Bychain, sydd o hyd wrth law i roi cymorth i chi os ydych chi eisiau help llaw neu gyngor yn y siop. Ac aelod pwysica’r tîm yw Alffi y ci wrth gwrs! Dewch mewn i’n gweld ni!Mae tair ohonom yn gweithio yn yr adran Dylunio Mewnol, ac ar gael am sgwrs i drafod eich anghenion neu syniadau. Cysylltwch â ni i drefnu dod mewn am sgwrs.Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Barod i bobi yn y gegin!

Written by   in 

Mae bron yn amser hynny o’r flwyddyn pan mae’r diwrnodau yn dechrau byrhau a’n hoff raglen yn cychwyn ar y teledu… Great British Bake Off! Mae ganddon ni lawer o stoc newydd yn ein Siop Gegin – popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer coginio a phobi. Dyma flas o’r hyn sydd yn y siop:

Goleuo

Written by   in 

Rydyn ni wrth ein bodd sut mae goleuo clyfar yn newid ystafell. Os ydych chi eisiau diweddariad hawdd, beth am ychwanegu lamp i’r ystafell eistedd, ystafell wely neu swyddfa? Mae pob fath o lampiau amrywiol gyda ni yn y siop, dyma flas i chi o’r hyn sydd gyda ni mewn stoc.