Bargen

Written by   in 
Mae gennym fargen yn y siop ar hyn o bryd sef soffa wedi ei gorchuddio â llaw gyda deunydd Jane Churchill. Mae lawr o £1,800 i £995.

Mesuriadau:
Lled – 180cm
Dyfnder – 95cm
Uchder – 82cm

Brysiwch – bydd hi ddim yma am hir!

Lliwiau Hydrefol

Written by   in 

Mae gennym llwyth o stoc newydd yn y siop yr wythnos hon, ac heddiw rydyn ni’n paratoi’r siop ar gyfer yr Hydref a Nadolig! Dyma ein dewisiadau ar gyfer yr wythnos hon. Dewch mewn i’r siop i weld y casgliad llawn!

Lluniau a Drychau

Written by   in 

Yr wythnos hon ry’n ni’n canolbwyntio ar bethau bendigedig i addurno waliau’r cartref. Mae ganddon ni dri llun newydd arbennig yn y siop, yn cynnwys un o feicwyr (roedden ni wrth ein boddau yn gweld Tour of Britain yn dod trwy Gaerfyrddin penwythnos diwethaf!). Mae dau o’r lluniau yma gyda ni ac un yn ffenest y siop. Ni’n dwli ar y steil!Mae hefyd ganddon ni’n llun arbennig yma yn ffenest y siop, sydd yn cynnwys enwau cantorion byd enwog… yn cynnwys yr anhygoel Aretha Franklin fu farw yn ddiweddar. Dyma ddarn arbennig iawn o gelf!Gwaith celf newydd arall yn y siop yw’r darn prydferth yma sydd â naws hyfryd a morwrol.Mae hefyd ganddon ni stoc eang o ddrychau i roi ar y waliau. Dyma flas i chi ond dewch i’r siop i weld y casgliad cyfan.

Anrhegion perffaith

Written by   in 

Chwilio am anrheg penblwydd neu ar gyfer cartref newydd? Neu eisiau rhywbeth neis i’ch hunan? Mae pob fath o anrhegion gyda ni yn y siop – rhwbeth ar gyfer pawb ac yn amrywio mewn pris. Dyma flas i chi, dewch mewn i’r siop i weld y cyfan sydd ar gael.

Sgarffiau

Written by   in 

Mae’r sgarffiau yma newydd gyrraedd y siop ac yn barod yn profi yn hynod o boblogaidd. Ni wrth ein bodd gyda’r lliwiau ac mae nhw mor feddal. Dewch i weld drosto eich hunan yn y siop – neu ffoniwch ni os hoffech chi gadw un i chi.

Carthenni newydd

Written by   in 

Chwilio am garthen newydd i’r cartref? Mae ganddon ni gasgliad hyfryd i ddewis ohono. Dewch i gael golwg ar y samplau sydd gyda ni yn y siop, ac fe allwn ni archebu’r garthen perffaith i chi. Ni’n dwli ar y patrymau sydd ar gael!

Mae ganddon ni hefyd garthen hyfryd yn y siop:

Neu beth am glustog fawr i orffwys y traed ar gyfer yr ystafell eistedd? Mae’r un melyn yma yn fendigedig! Ni wrth ein bodd gyda mwstard, gwyn a llwyd…!


Blancedi i bawb

Written by   in 

Mae gennym stoc newydd o flancedi yn y siop – mae rhain wedi bod yn boblogaidd iawn yn y gorffennol ac ryn ni’n dwli arnyn nhw (ac yn berchen ar rai ein hunan!)

Mae nhw’n dod mewn amryw o liwiau ac yn addas i gael eu defnyddio ymhob stafell yn y tŷ, ac mae modd eu golchi nhw – mae nhw wedi eu gwneud i bara!

Stoc newydd

Written by   in 

Mae’r stoc newydd yn y siop yr wythnos hon yn cynnwys clustogau lliw melyn a rhai llwyd sydd yn gweddu’n hyfryd, deunydd ar gyfer bwyta tu allan yn yr heulwen, blancedi meddal ac anrhegion ar gyfer babanod. Digon o amrywiaeth! Dyma flas i chi…

Lliw i’r ystafell eistedd!

Written by   in 

Mae ganddon ni ddwy gadair a soffa newydd arbennig yn y siop ar hyn o bryd, sydd yn berffaith i ychwanegu lliw i’r cartref. Mae modd prynu’r cadeiriau a’r soffa mewn unrhyw ddeunydd hoffech chi – rydym yn eu gwneud yn unigryw i bob archeb. Dewch i’r siop i weld dros eich hunan ac am sgwrs!