Dodrefn newydd

Written by   in 

Os wnewch chi alw yn y siop mae’n bosib y gwnewch chi sylwi ar ychydig o newid i’r ail lawr, lle rydym yn datblygu ochr dylunio mewnol y busnes. Mae gennym ddewis eang o ddodrefn ac opsiynau dylunio mewnol, ac mae modd i chi archebu soffa a chadair freichiau mewn defnydd a lliw o’ch dewis chi – ar gyfer eich cyllideb hefyd. Dyma rhai o’r darnau newydd yn y siop;

Dewis yr wythno

Written by   in 
Dyma ein dewisiadau ni ar gyfer yr wythnos hon. Llawer o stoc newydd ar y ffordd hefyd!

Gemwaith newydd

Written by   in 

Mae gemwaith newydd wedi cyrraedd y siop – mae ein gemwaith wedi bod yn hynod o boblogaidd yn ddiweddar. Dyma steil newydd i ni yn y siop ac mae’r darnau yn hyfryd.

Mae bagiau a pyrsiau bach lledr hefyd wedi bod yn boblogaidd iawn. Anrheg wych!

Diwedd y flwyddyn ar y gweill…

Written by   in 

Tra bod y Nadolig a’r flwyddyn newydd yn prysur agosau, ry’n ni wedi symud pethau o gwmpas ychydig yn y siop ac mae gennym beth stoc newydd. Dyma ein dewisiadau yr wythnos hon, os oes rhywbeth yn dal eich sylw dewch mewn neu ffoniwch ni!


Ni hefyd wrth ein bodd gyda’r llestri gwyn yma – weithiau does dim yn curo’r steil hyfryd a syml yma;

Stoc newydd yn y siop

Written by   in 

Mae amrywiaeth o stoc newydd yn y siop, digon o syniadau am anrhegion Nadolig neu i addurno’r cartref! Beth am rhai o rhain?

Stoc newydd a chynnig arbennig

Written by   in 

Mae anrhegion Nadolig yn hedfan mas o’r siop ar hyn o bryd. Dewch i gael gweld beth sydd gennym. Dydd Gwener 23 Tachwedd a dydd Sadwrn 24 Tachwedd bydd gennym gynigion arbennig yn y siop sef; 5% i ffwrdd os yn gwario £50 neu fwy, a 15% i ffwrdd os yn gwario £100 neu fwy yn y siop. (Nid yw’n cynnwys ffabrig dodrefnu na meddal).

Dyma ein dewis ni o syniadau am anrhegion sydd gennym yn y siop ar hyn o bryd;

Bwrdd Nadolig

Written by   in 
Ni wedi diweddaru ein bwrdd Nadolig yma yn Pethau Bychain! Beth chi’n meddwl ohono? Dewch i’r siop i weld y casgliad Nadolig llawn!

Anrhegion i bawb

Written by   in 

Yn ogystal â’n stoc Nadolig, mae gennym pob fath o syniadau ar gyfer anrhegion at y Nadolig (neu benblwyddi!). Dyma rhai o’n ffefrynau ar hyn o bryd…

Nadolig

Written by   in 

Mae’r Nadolig yn bendant wedi cyrraedd Pethau Bychain! Mae gennym llwyth o addurniadau ar gyfer pob steil ac o bob pris. Dewch mewn i gael golwg!

Stoc newydd Hydrefol

Written by   in 
Mae’r siop yn llawn dop o ddeunydd newydd yn barod ar gyfer yr Hydref ac i roi teimlad clud i’r cartref. Mae yn bendant wedi oeri yr wythnos hon ac mae gennym y peth perffaith yn y siop i chi (byddai’n gwneud anrheg hyfryd hefyd) sef y ‘snoods’ bendigedig yma. Wedi eu prynu ym Mharis ond wedi eu gwneud yn yr Eidal, mae modd eu gwisgo mewn sawl ffordd gwahanol – gyda’r les yn dangos neu beidio, dewiswch chi!Mae blodau ffug o bob math wedi cyrraedd y siop – ffordd perffaith i ychwanegu lliw hydrefol i’ch cartref.Rydyn ni’n hoff iawn o’r lampiau yma hefyd, sydd yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd gyda’r defnydd gwahanol o liw metel.Ac mae silffoedd o bob math gyda ni yn y siop, a rhai gyda gostyngiad sylweddol. Dewch i gael golwg!Ni wrth ein bodd gyda’r drych yma:Ac yn olaf beth am y ddisgl arian hyfryd yma? Anrheg perffaith!