Stoc newydd Hydrefol

Written by   in 
Mae’r siop yn llawn dop o ddeunydd newydd yn barod ar gyfer yr Hydref ac i roi teimlad clud i’r cartref. Mae yn bendant wedi oeri yr wythnos hon ac mae gennym y peth perffaith yn y siop i chi (byddai’n gwneud anrheg hyfryd hefyd) sef y ‘snoods’ bendigedig yma. Wedi eu prynu ym Mharis ond wedi eu gwneud yn yr Eidal, mae modd eu gwisgo mewn sawl ffordd gwahanol – gyda’r les yn dangos neu beidio, dewiswch chi!Mae blodau ffug o bob math wedi cyrraedd y siop – ffordd perffaith i ychwanegu lliw hydrefol i’ch cartref.Rydyn ni’n hoff iawn o’r lampiau yma hefyd, sydd yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd gyda’r defnydd gwahanol o liw metel.Ac mae silffoedd o bob math gyda ni yn y siop, a rhai gyda gostyngiad sylweddol. Dewch i gael golwg!Ni wrth ein bodd gyda’r drych yma:Ac yn olaf beth am y ddisgl arian hyfryd yma? Anrheg perffaith!

Bargen

Written by   in 
Mae gennym fargen yn y siop ar hyn o bryd sef soffa wedi ei gorchuddio â llaw gyda deunydd Jane Churchill. Mae lawr o £1,800 i £995.

Mesuriadau:
Lled – 180cm
Dyfnder – 95cm
Uchder – 82cm

Brysiwch – bydd hi ddim yma am hir!

Lliwiau Hydrefol

Written by   in 

Mae gennym llwyth o stoc newydd yn y siop yr wythnos hon, ac heddiw rydyn ni’n paratoi’r siop ar gyfer yr Hydref a Nadolig! Dyma ein dewisiadau ar gyfer yr wythnos hon. Dewch mewn i’r siop i weld y casgliad llawn!

Stoc tymor newydd

Written by   in 

Mae gennym gasgliad hyfryd o glustogau felfed yn y siop yr wythnos hon gyda lliw i weddu pob ystafell. Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r rhai glas a melyn!

Mae’r sgarffiau yma yn profi yn boblogaidd yn barod – yn amrywio mewn pris maent o gwmpas £11 ac yn gwneud anrheg hyfryd.

Mae eitemau arian yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd ac mae gennym amrywiaeth o bethau mewn stoc. Beth am y drychau arian bach hyfryd, neu ddisgl arian? Ac ni wrth ein bodd gyda’r beiciau arian!


Edrych am ganolbwynt i ystafell yn y cartref? Ni’n dwli ar y cloc newydd yma sydd wedi ein cyrraedd ni. Dewch mewn i weld ein stoc newydd yn ei gyfanrwydd!
Lluniau a Drychau

Written by   in 

Yr wythnos hon ry’n ni’n canolbwyntio ar bethau bendigedig i addurno waliau’r cartref. Mae ganddon ni dri llun newydd arbennig yn y siop, yn cynnwys un o feicwyr (roedden ni wrth ein boddau yn gweld Tour of Britain yn dod trwy Gaerfyrddin penwythnos diwethaf!). Mae dau o’r lluniau yma gyda ni ac un yn ffenest y siop. Ni’n dwli ar y steil!Mae hefyd ganddon ni’n llun arbennig yma yn ffenest y siop, sydd yn cynnwys enwau cantorion byd enwog… yn cynnwys yr anhygoel Aretha Franklin fu farw yn ddiweddar. Dyma ddarn arbennig iawn o gelf!Gwaith celf newydd arall yn y siop yw’r darn prydferth yma sydd â naws hyfryd a morwrol.Mae hefyd ganddon ni stoc eang o ddrychau i roi ar y waliau. Dyma flas i chi ond dewch i’r siop i weld y casgliad cyfan.

Stoc newydd – diwedd Awst

Written by   in 

Wel mae’r haf wedi hedfan, unwaith eto! Mae llawer o stoc newydd gyda ni yn y siop, gan gynnwys cadair freichiau fendigedig yn ffenest y siop. Ni’n dwli ar y defnydd! Dyma flas o’n ffenest siop newydd i chi…Mae stoc newydd yr wythnos hon yn cynnwys byrddau ochr, lle tân i’r awyr agored, cadair ddu a gwyn, silff llyfrau, jygiau a mwy. Dyma flas i chi:

Ni wrth ein bodd gyda’r llestri gwyn yma hefyd – weithiau does dim yn curo llestri gwyn ar gyfer steil:

Dewch i’r siop i weld y casgliad cyfan!

Stoc newydd

Written by   in 

Mae’r stoc newydd yn y siop yn cynnwys byrddau bach ochr i’r ystafell fyw neu ystafell wely, ‘vases’ a chrochenwaith amrywiol a chadair lledr hyfryd. Dewch i gael golwg!

Anrhegion perffaith

Written by   in 

Chwilio am anrheg penblwydd neu ar gyfer cartref newydd? Neu eisiau rhywbeth neis i’ch hunan? Mae pob fath o anrhegion gyda ni yn y siop – rhwbeth ar gyfer pawb ac yn amrywio mewn pris. Dyma flas i chi, dewch mewn i’r siop i weld y cyfan sydd ar gael.

Sgarffiau

Written by   in 

Mae’r sgarffiau yma newydd gyrraedd y siop ac yn barod yn profi yn hynod o boblogaidd. Ni wrth ein bodd gyda’r lliwiau ac mae nhw mor feddal. Dewch i weld drosto eich hunan yn y siop – neu ffoniwch ni os hoffech chi gadw un i chi.

Carthenni newydd

Written by   in 

Chwilio am garthen newydd i’r cartref? Mae ganddon ni gasgliad hyfryd i ddewis ohono. Dewch i gael golwg ar y samplau sydd gyda ni yn y siop, ac fe allwn ni archebu’r garthen perffaith i chi. Ni’n dwli ar y patrymau sydd ar gael!

Mae ganddon ni hefyd garthen hyfryd yn y siop:

Neu beth am glustog fawr i orffwys y traed ar gyfer yr ystafell eistedd? Mae’r un melyn yma yn fendigedig! Ni wrth ein bodd gyda mwstard, gwyn a llwyd…!