Bwrdd Vincent Sheppard

Written by   in 
Dyma’r bwrdd diweddaraf o gasgliad Vincent Sheppard sydd yn y siop nawr. Mae mewn derw naturiol a chadeiriau du a chefn gwiail. Ar gael mewn pren du hefyd mewn sawl maint gwahanol. Mae’n fendigedig!

Dillad a gemwaith newydd

Written by   in 
Mae dillad a gemwaith newydd wedi cyrraedd y siop ac mae nhw’n profi’n boblogaidd iawn yn barod. Brysiwch os chi eisiau cael gafael arnyn nhw! Dyma flas i chi…

Stoc newydd mis Ionawr

Written by   in 
Rydym yn derbyn llwyth o stoc newydd bob wythnos ar hyn o bryd. Dyma rhai o’r ffefrynnau diweddaraf…

Oriau Agor Nadolig

Written by   in 

Diolch yn fawr am bob cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf – mae’r siop wedi bod yn brysur iawn a nwyddau yn gwerthu’n sydyn! Dyma ein oriau agor dros yr ŵyl:

  • Dydd Llun 23ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Mawrth 24ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Mercher 25ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Iau 26ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Gwener 27ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Sadwrn 28ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Llun 30ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Mawrth 31ain Rhagfyr– Ar gau
  • Dydd Mercher 1af Ionawr – Ar gau
  • Dydd Iau 2il Ionawr – Ar agor oriau arferol

Siop gegin

Written by   in 

Mae ein siop gegin yn llawn nwyddau ar gyfer eich cegin – popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer coginio dros yr ŵyl. Galwch mewn i’r siop!

#tîmstrydybrenin

Written by   in 
Dydd Gwener yma byddwn ni’n ymuno gyda siopau gwych Stryd y Brenin i godi arian i elusen Achub y Plant wrth wisgo siwmperi Nadolig. Ymunwch gyda ni i godi arian i’r elusen arbennig hon, mae modd rhoi arian arlein, trwy tecst neu yn y siop. Diolch yn fawr!  https://justgiving.com/fundraising/kingstreetcarmarthen 

Siop Nadolig

Written by   in 
Mae ein siop Nadolig nawr ar agor! Mae’n llawn addurniadau chwaethus, syniadau ar gyfer y tŷ ac anrhegion di-ri. Dewch i gael golwg!

Stoc gegin newydd

Written by   in 
Mae stoc newydd yn ein siop gegin gan gynnwys llawer o syniadau gwahanol ar storio deunydd yn eich cegin. Dewch i gael golwg!

Prosiect dylunio mewnol – lluniau cychwynol…

Written by   in 
Rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect dylunio mewnol mawr sydd ar fin dod i ben… Dyma luniau o’r adeilad cyn cychwyn – ni methu aros rhannu y lluniau gorffenedig gyda chi’n fuan!

Gemwaith newydd

Written by   in 
Mae llwyth o emwaith newydd wedi cyrraedd y siop.  Dewch i weld yr holl gasgliad – lliwiau a siapau amrywiol  sydd yn berffaith i roi edrychiad newydd i wisg plaen.