Siop Nadolig

Written by   in 
Yn ystod y cyfnod clo byr yng Nghymru, bydd siop Nadolig Pethau Bychain ar agor i dderbyn archebion ar y ffôn dydd Iau a Gwener 10 y bore tan 3 y prynhawn. Edrychwch ar y lluniau isod ac os hoffech chi brynu unrhywbeth rhowch alwad i ni ar 01267 222375 gyda’r côd ar y llun. Gallwn dderbyn taliad dros y ffôn – bydd costau postio yn ychwanegol. Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn saff.

Siop Nadolig

Written by   in 

Mae’r Nadolig wedi cyrraedd Pethau Bychain! Mae ein siop Nadolig nawr ar agor. Mae modd i dau berson fynd i’r ystafell ar y tro i sicrhau diogelwch.
Os nad ydych chi’n gallu dod i’r siop, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni edrych ar bostio nwyddau i chi. Mae gennym nwyddau bendigedig yn y siop sydd am wneud eich cartrefi yn glud a chroesawgar dros yr ŵyl. 

Oriau AgorRydym ar agor ac yn edrych ymlaen i’ch croesawu chi yn fuan. Ein oriau agor nawr yw Dydd Mercher – Sadwrn, 9.30 tan 4. Rydym yn gwneud popeth allwn ni i wneud eich ymweliad yn saff ac yn brofiad i’w fwynhau.

Mae gennym stoc cyfyngedig yn y siop, ond mae deunydd yn cyrraedd bob wythnos nawr. Mae croeso i chi ein holi ni os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol trwy ebostio sales@pethaubychain.co.uk

Mae ein adran Dylunio Mewnol yn brysur iawn ac rydym yn gweithredu system apwyntiadau. Mae gennym apwyntiadau ar gael ond mae’n rhaid cysylltu gyda ni i drefnu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Diweddariad Pethau Bychain

Written by   in 

Yn dilyn y datblygiadau diweddaraf ac er mwyn diogleu ein cwsmeriaid a’n staff, rydym wedi penderfynu cau drysau siop Pethau Bychain am y tro. Byddwn dal yn gweithio ar archebion dylunio mewnol ac ar gael i dderbyn archebion defnyddiau, paent a deunydd i’r cartref. Cysylltwch gyda ni trwy sales@pethaubychain.co.uk / 01267 222251, 07974 351026 (Marian) neu 07969 299996 (Bethan). Cadwch yn saff ac fe welwn ni chi yn fuan. 

Casgliad Gwanwyn Thibaut

Written by   in 
Mae casgliad papur wal y Gwanwyn gan Thibaut wedi cyrraedd y siop, ac mae’n fendigedig! Dewch i gael golwg a thrafod eich syniadau gyda ni. Dyma flas i chi…

Lliw i’r ystafell eistedd!

Written by   in 

Mae ganddon ni ddwy gadair a soffa newydd arbennig yn y siop ar hyn o bryd, sydd yn berffaith i ychwanegu lliw i’r cartref. Mae modd prynu’r cadeiriau a’r soffa mewn unrhyw ddeunydd hoffech chi – rydym yn eu gwneud yn unigryw i bob archeb. Dewch i’r siop i weld dros eich hunan ac am sgwrs!

    

Blodau a Phlanhigion

Written by   in 

 

Ffordd fendigedig o ychwanegu lliw a dod â thymor yr haf i fewn i’r tŷ yw ychwanegu blodau a phlanhigion i bob ystafell. Mae ein casgliad o flodau a planhigion ffug yn amrywiol iawn ac yn para trwy’r flwyddyn!

Dyma flas o’r hyn sydd gennym yn y siop.