Oriau AgorRydym ar agor ac yn edrych ymlaen i’ch croesawu chi yn fuan. Ein oriau agor nawr yw Dydd Mercher – Sadwrn, 9.30 tan 4. Rydym yn gwneud popeth allwn ni i wneud eich ymweliad yn saff ac yn brofiad i’w fwynhau.

Mae gennym stoc cyfyngedig yn y siop, ond mae deunydd yn cyrraedd bob wythnos nawr. Mae croeso i chi ein holi ni os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol trwy ebostio sales@pethaubychain.co.uk

Mae ein adran Dylunio Mewnol yn brysur iawn ac rydym yn gweithredu system apwyntiadau. Mae gennym apwyntiadau ar gael ond mae’n rhaid cysylltu gyda ni i drefnu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Celfi’r Cymro

Written by   in 
Ni’n falch iawn i fod yn cydweithio gyda nifer o fusnesau lleol er mwyn creu dodrefn a dylunio mewnol ar gyfer eich cartref. Yr un diweddaraf yw Celfi’r Cymro sydd wedi creu y ddresel fendigedig hon. Mae ar gael mewn unryw liw a maint – o’ch dewis chi. Cysylltwch gyda ni am sgwrs. 

Lliwiau 2020

Written by   in 
Mae ein llawr dodrefn a dylunio mewnol wedi cael ychydig o weddnewidiad i gyd-fynd gyda’r lliwiau sy’n ffasiynol eleni. Beth y chi’n meddwl?

Prosiect dylunio mewnol – lluniau cychwynol…

Written by   in 
Rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect dylunio mewnol mawr sydd ar fin dod i ben… Dyma luniau o’r adeilad cyn cychwyn – ni methu aros rhannu y lluniau gorffenedig gyda chi’n fuan!

Prosiect Dylunio Mewnol

Written by   in 
Dyma luniau o brosiect dylunio mewnol buon ni’n rhan ohono yn ddiweddar.  Roedd yn bleser gweithio mewn adeilad mor hyfryd a gwneud y mwyaf o’r ardaloedd byw yn y tŷ gyda’r golau ffantastig. Cysylltwch â ni os hoffech drafod prosiect – mawr neu bach!
Lluniau – Phil Boorman Photography