Stoc newydd yn y siop

Written by   in 

Mae amrywiaeth o stoc newydd yn y siop, digon o syniadau am anrhegion Nadolig neu i addurno’r cartref! Beth am rhai o rhain?

Siopa hwyr Nadolig

Written by   in 

Ymunwch â ni am noson o siopa hwyr nos fory, 6ed o Ragfyr. Bydd llawer o siopau annibynnol tref Caerfyrddin ar agor yn hwyr. Cyfle gwych i siopa Nadolig yn lleol!

Dydd Gwener Gwyllt yn Pethau Bychain

Written by   in 

Dewch i’n gweld ni penwythnos hyn a chymryd mantais o’n cynnig arbennig wrth siopa Nadolig!

Stoc newydd a chynnig arbennig

Written by   in 

Mae anrhegion Nadolig yn hedfan mas o’r siop ar hyn o bryd. Dewch i gael gweld beth sydd gennym. Dydd Gwener 23 Tachwedd a dydd Sadwrn 24 Tachwedd bydd gennym gynigion arbennig yn y siop sef; 5% i ffwrdd os yn gwario £50 neu fwy, a 15% i ffwrdd os yn gwario £100 neu fwy yn y siop. (Nid yw’n cynnwys ffabrig dodrefnu na meddal).

Dyma ein dewis ni o syniadau am anrhegion sydd gennym yn y siop ar hyn o bryd;

Bwrdd Nadolig

Written by   in 
Ni wedi diweddaru ein bwrdd Nadolig yma yn Pethau Bychain! Beth chi’n meddwl ohono? Dewch i’r siop i weld y casgliad Nadolig llawn!

Anrhegion i bawb

Written by   in 

Yn ogystal â’n stoc Nadolig, mae gennym pob fath o syniadau ar gyfer anrhegion at y Nadolig (neu benblwyddi!). Dyma rhai o’n ffefrynau ar hyn o bryd…

Nadolig

Written by   in 

Mae’r Nadolig yn bendant wedi cyrraedd Pethau Bychain! Mae gennym llwyth o addurniadau ar gyfer pob steil ac o bob pris. Dewch mewn i gael golwg!

Siop Nadolig

Written by   in 

Mae ein deunydd Nadolig wedi cyrraedd y siop! Mae’r addurniadau yn mynd yn gyflym iawn a dim ond nifer cyfyngedig sydd gyda ni felly brysiwch os ydych chi am brynu rhai. Dyma’r rhai mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, sydd ar lawr gwaelod y siop:Ar yr ail lawr gallwch weld ein bwrdd wedi ei addurno, a llawer mwy o addurniadau bendigedig. Bydd mwy o stoc yn cyrraedd yn fuan!

Stoc newydd Hydrefol

Written by   in 
Mae’r siop yn llawn dop o ddeunydd newydd yn barod ar gyfer yr Hydref ac i roi teimlad clud i’r cartref. Mae yn bendant wedi oeri yr wythnos hon ac mae gennym y peth perffaith yn y siop i chi (byddai’n gwneud anrheg hyfryd hefyd) sef y ‘snoods’ bendigedig yma. Wedi eu prynu ym Mharis ond wedi eu gwneud yn yr Eidal, mae modd eu gwisgo mewn sawl ffordd gwahanol – gyda’r les yn dangos neu beidio, dewiswch chi!Mae blodau ffug o bob math wedi cyrraedd y siop – ffordd perffaith i ychwanegu lliw hydrefol i’ch cartref.Rydyn ni’n hoff iawn o’r lampiau yma hefyd, sydd yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd gyda’r defnydd gwahanol o liw metel.Ac mae silffoedd o bob math gyda ni yn y siop, a rhai gyda gostyngiad sylweddol. Dewch i gael golwg!Ni wrth ein bodd gyda’r drych yma:Ac yn olaf beth am y ddisgl arian hyfryd yma? Anrheg perffaith!

Bargen

Written by   in 
Mae gennym fargen yn y siop ar hyn o bryd sef soffa wedi ei gorchuddio â llaw gyda deunydd Jane Churchill. Mae lawr o £1,800 i £995.

Mesuriadau:
Lled – 180cm
Dyfnder – 95cm
Uchder – 82cm

Brysiwch – bydd hi ddim yma am hir!