Diweddariad Pethau Bychain

Written by   in 

Yn dilyn y datblygiadau diweddaraf ac er mwyn diogleu ein cwsmeriaid a’n staff, rydym wedi penderfynu cau drysau siop Pethau Bychain am y tro. Byddwn dal yn gweithio ar archebion dylunio mewnol ac ar gael i dderbyn archebion defnyddiau, paent a deunydd i’r cartref. Cysylltwch gyda ni trwy sales@pethaubychain.co.uk / 01267 222251, 07974 351026 (Marian) neu 07969 299996 (Bethan). Cadwch yn saff ac fe welwn ni chi yn fuan. 

Ffenest newydd

Written by   in 
Beth y chi’n meddwl o’n ffenest newydd? Cyfle i arddangos defnydd bendigedig Jab Anstoetz, wedi ei ysbrydoli gan yr artist Monet.

Celfi’r Cymro

Written by   in 
Ni’n falch iawn i fod yn cydweithio gyda nifer o fusnesau lleol er mwyn creu dodrefn a dylunio mewnol ar gyfer eich cartref. Yr un diweddaraf yw Celfi’r Cymro sydd wedi creu y ddresel fendigedig hon. Mae ar gael mewn unryw liw a maint – o’ch dewis chi. Cysylltwch gyda ni am sgwrs. 

Bwrdd Vincent Sheppard

Written by   in 
Dyma’r bwrdd diweddaraf o gasgliad Vincent Sheppard sydd yn y siop nawr. Mae mewn derw naturiol a chadeiriau du a chefn gwiail. Ar gael mewn pren du hefyd mewn sawl maint gwahanol. Mae’n fendigedig!

Dillad a gemwaith newydd

Written by   in 
Mae dillad a gemwaith newydd wedi cyrraedd y siop ac mae nhw’n profi’n boblogaidd iawn yn barod. Brysiwch os chi eisiau cael gafael arnyn nhw! Dyma flas i chi…

Casgliad Gwanwyn Thibaut

Written by   in 
Mae casgliad papur wal y Gwanwyn gan Thibaut wedi cyrraedd y siop, ac mae’n fendigedig! Dewch i gael golwg a thrafod eich syniadau gyda ni. Dyma flas i chi…

Lliwiau 2020

Written by   in 
Mae ein llawr dodrefn a dylunio mewnol wedi cael ychydig o weddnewidiad i gyd-fynd gyda’r lliwiau sy’n ffasiynol eleni. Beth y chi’n meddwl?

Sêl soffa

Written by   in 

Mae cynnig arbennig ar hyn o bryd ar y soffa fendigedig yma. Mae lawr o £1,800 i £1,300 ac yn mesur 190cm o hyd a 90cm o ddyfnder. Dewch i’w gweld neu ffoniwch ni am fwy o wybodaeth! (01267 222251)


Stoc newydd mis Ionawr

Written by   in 
Rydym yn derbyn llwyth o stoc newydd bob wythnos ar hyn o bryd. Dyma rhai o’r ffefrynnau diweddaraf…

Oriau Agor Nadolig

Written by   in 

Diolch yn fawr am bob cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf – mae’r siop wedi bod yn brysur iawn a nwyddau yn gwerthu’n sydyn! Dyma ein oriau agor dros yr ŵyl:

  • Dydd Llun 23ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Mawrth 24ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Mercher 25ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Iau 26ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Gwener 27ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Sadwrn 28ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Llun 30ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Mawrth 31ain Rhagfyr– Ar gau
  • Dydd Mercher 1af Ionawr – Ar gau
  • Dydd Iau 2il Ionawr – Ar agor oriau arferol