Siop Nadolig

Written by   in 
Yn ystod y cyfnod clo byr yng Nghymru, bydd siop Nadolig Pethau Bychain ar agor i dderbyn archebion ar y ffôn dydd Iau a Gwener 10 y bore tan 3 y prynhawn. Edrychwch ar y lluniau isod ac os hoffech chi brynu unrhywbeth rhowch alwad i ni ar 01267 222375 gyda’r côd ar y llun. Gallwn dderbyn taliad dros y ffôn – bydd costau postio yn ychwanegol. Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn saff.

Siop Nadolig

Written by   in 

Mae’r Nadolig wedi cyrraedd Pethau Bychain! Mae ein siop Nadolig nawr ar agor. Mae modd i dau berson fynd i’r ystafell ar y tro i sicrhau diogelwch.
Os nad ydych chi’n gallu dod i’r siop, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni edrych ar bostio nwyddau i chi. Mae gennym nwyddau bendigedig yn y siop sydd am wneud eich cartrefi yn glud a chroesawgar dros yr ŵyl. 

Oriau AgorRydym ar agor ac yn edrych ymlaen i’ch croesawu chi yn fuan. Ein oriau agor nawr yw Dydd Mercher – Sadwrn, 9.30 tan 4. Rydym yn gwneud popeth allwn ni i wneud eich ymweliad yn saff ac yn brofiad i’w fwynhau.

Mae gennym stoc cyfyngedig yn y siop, ond mae deunydd yn cyrraedd bob wythnos nawr. Mae croeso i chi ein holi ni os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol trwy ebostio sales@pethaubychain.co.uk

Mae ein adran Dylunio Mewnol yn brysur iawn ac rydym yn gweithredu system apwyntiadau. Mae gennym apwyntiadau ar gael ond mae’n rhaid cysylltu gyda ni i drefnu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

Diweddariad Pethau Bychain

Written by   in 

Yn dilyn y datblygiadau diweddaraf ac er mwyn diogleu ein cwsmeriaid a’n staff, rydym wedi penderfynu cau drysau siop Pethau Bychain am y tro. Byddwn dal yn gweithio ar archebion dylunio mewnol ac ar gael i dderbyn archebion defnyddiau, paent a deunydd i’r cartref. Cysylltwch gyda ni trwy sales@pethaubychain.co.uk / 01267 222251, 07974 351026 (Marian) neu 07969 299996 (Bethan). Cadwch yn saff ac fe welwn ni chi yn fuan. 

Celfi’r Cymro

Written by   in 
Ni’n falch iawn i fod yn cydweithio gyda nifer o fusnesau lleol er mwyn creu dodrefn a dylunio mewnol ar gyfer eich cartref. Yr un diweddaraf yw Celfi’r Cymro sydd wedi creu y ddresel fendigedig hon. Mae ar gael mewn unryw liw a maint – o’ch dewis chi. Cysylltwch gyda ni am sgwrs. 

Casgliad Gwanwyn Thibaut

Written by   in 
Mae casgliad papur wal y Gwanwyn gan Thibaut wedi cyrraedd y siop, ac mae’n fendigedig! Dewch i gael golwg a thrafod eich syniadau gyda ni. Dyma flas i chi…

Lliwiau 2020

Written by   in 
Mae ein llawr dodrefn a dylunio mewnol wedi cael ychydig o weddnewidiad i gyd-fynd gyda’r lliwiau sy’n ffasiynol eleni. Beth y chi’n meddwl?

Prosiect dylunio mewnol – lluniau cychwynol…

Written by   in 
Rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect dylunio mewnol mawr sydd ar fin dod i ben… Dyma luniau o’r adeilad cyn cychwyn – ni methu aros rhannu y lluniau gorffenedig gyda chi’n fuan!

Prosiect Dylunio Mewnol

Written by   in 
Dyma luniau o brosiect dylunio mewnol buon ni’n rhan ohono yn ddiweddar.  Roedd yn bleser gweithio mewn adeilad mor hyfryd a gwneud y mwyaf o’r ardaloedd byw yn y tŷ gyda’r golau ffantastig. Cysylltwch â ni os hoffech drafod prosiect – mawr neu bach!
Lluniau – Phil Boorman Photography

Aelod newydd o staff

Written by   in  Dim Categori
Ni’n falch iawn i groesawu aelod newydd o staff i’n tîm dylunio mewnol prysur. Croeso mawr i Bethan fydd yn gweithio fel rhan o’r tîm dylunio mewnol o’n stiwdio yng Nghaerfyrddin. Os hoffech chi drafod syniad neu brosiect gyda ni, cysylltwch gyda ni!