Siop Nadolig

Written by   in 
Yn ystod y cyfnod clo byr yng Nghymru, bydd siop Nadolig Pethau Bychain ar agor i dderbyn archebion ar y ffôn dydd Iau a Gwener 10 y bore tan 3 y prynhawn. Edrychwch ar y lluniau isod ac os hoffech chi brynu unrhywbeth rhowch alwad i ni ar 01267 222375 gyda’r côd ar y llun. Gallwn dderbyn taliad dros y ffôn – bydd costau postio yn ychwanegol. Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn saff.

Siop Nadolig

Written by   in 

Mae’r Nadolig wedi cyrraedd Pethau Bychain! Mae ein siop Nadolig nawr ar agor. Mae modd i dau berson fynd i’r ystafell ar y tro i sicrhau diogelwch.
Os nad ydych chi’n gallu dod i’r siop, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni edrych ar bostio nwyddau i chi. Mae gennym nwyddau bendigedig yn y siop sydd am wneud eich cartrefi yn glud a chroesawgar dros yr ŵyl. 

Oriau AgorRydym ar agor ac yn edrych ymlaen i’ch croesawu chi yn fuan. Ein oriau agor nawr yw Dydd Mercher – Sadwrn, 9.30 tan 4. Rydym yn gwneud popeth allwn ni i wneud eich ymweliad yn saff ac yn brofiad i’w fwynhau.

Mae gennym stoc cyfyngedig yn y siop, ond mae deunydd yn cyrraedd bob wythnos nawr. Mae croeso i chi ein holi ni os ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol trwy ebostio sales@pethaubychain.co.uk

Mae ein adran Dylunio Mewnol yn brysur iawn ac rydym yn gweithredu system apwyntiadau. Mae gennym apwyntiadau ar gael ond mae’n rhaid cysylltu gyda ni i drefnu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.