Oriau Agor Nadolig

Written by   in 

Diolch yn fawr am bob cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf – mae’r siop wedi bod yn brysur iawn a nwyddau yn gwerthu’n sydyn! Dyma ein oriau agor dros yr ŵyl:

  • Dydd Llun 23ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Mawrth 24ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Mercher 25ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Iau 26ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Gwener 27ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Sadwrn 28ain Rhagfyr – Ar agor 9.30 – 5pm
  • Dydd Llun 30ain Rhagfyr – Ar gau
  • Dydd Mawrth 31ain Rhagfyr– Ar gau
  • Dydd Mercher 1af Ionawr – Ar gau
  • Dydd Iau 2il Ionawr – Ar agor oriau arferol

Siop gegin

Written by   in 

Mae ein siop gegin yn llawn nwyddau ar gyfer eich cegin – popeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer coginio dros yr ŵyl. Galwch mewn i’r siop!

#tîmstrydybrenin

Written by   in 
Dydd Gwener yma byddwn ni’n ymuno gyda siopau gwych Stryd y Brenin i godi arian i elusen Achub y Plant wrth wisgo siwmperi Nadolig. Ymunwch gyda ni i godi arian i’r elusen arbennig hon, mae modd rhoi arian arlein, trwy tecst neu yn y siop. Diolch yn fawr!  https://justgiving.com/fundraising/kingstreetcarmarthen