Nadolig

Written by   in 

Mae’r Nadolig yn bendant wedi cyrraedd Pethau Bychain! Mae gennym llwyth o addurniadau ar gyfer pob steil ac o bob pris. Dewch mewn i gael golwg!

Siop Nadolig

Written by   in 

Mae ein deunydd Nadolig wedi cyrraedd y siop! Mae’r addurniadau yn mynd yn gyflym iawn a dim ond nifer cyfyngedig sydd gyda ni felly brysiwch os ydych chi am brynu rhai. Dyma’r rhai mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, sydd ar lawr gwaelod y siop:Ar yr ail lawr gallwch weld ein bwrdd wedi ei addurno, a llawer mwy o addurniadau bendigedig. Bydd mwy o stoc yn cyrraedd yn fuan!

Stoc newydd Hydrefol

Written by   in 
Mae’r siop yn llawn dop o ddeunydd newydd yn barod ar gyfer yr Hydref ac i roi teimlad clud i’r cartref. Mae yn bendant wedi oeri yr wythnos hon ac mae gennym y peth perffaith yn y siop i chi (byddai’n gwneud anrheg hyfryd hefyd) sef y ‘snoods’ bendigedig yma. Wedi eu prynu ym Mharis ond wedi eu gwneud yn yr Eidal, mae modd eu gwisgo mewn sawl ffordd gwahanol – gyda’r les yn dangos neu beidio, dewiswch chi!Mae blodau ffug o bob math wedi cyrraedd y siop – ffordd perffaith i ychwanegu lliw hydrefol i’ch cartref.Rydyn ni’n hoff iawn o’r lampiau yma hefyd, sydd yn ffasiynol iawn ar hyn o bryd gyda’r defnydd gwahanol o liw metel.Ac mae silffoedd o bob math gyda ni yn y siop, a rhai gyda gostyngiad sylweddol. Dewch i gael golwg!Ni wrth ein bodd gyda’r drych yma:Ac yn olaf beth am y ddisgl arian hyfryd yma? Anrheg perffaith!

Bargen

Written by   in 
Mae gennym fargen yn y siop ar hyn o bryd sef soffa wedi ei gorchuddio â llaw gyda deunydd Jane Churchill. Mae lawr o £1,800 i £995.

Mesuriadau:
Lled – 180cm
Dyfnder – 95cm
Uchder – 82cm

Brysiwch – bydd hi ddim yma am hir!

Cyflwyniad staff

Written by   in 
Mae gennym dîm brwdfrydig o staff yn gweithio gyda ni yn Pethau Bychain, sydd o hyd wrth law i roi cymorth i chi os ydych chi eisiau help llaw neu gyngor yn y siop. Ac aelod pwysica’r tîm yw Alffi y ci wrth gwrs! Dewch mewn i’n gweld ni!Mae tair ohonom yn gweithio yn yr adran Dylunio Mewnol, ac ar gael am sgwrs i drafod eich anghenion neu syniadau. Cysylltwch â ni i drefnu dod mewn am sgwrs.Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!