Blancedi i bawb

Written by   in 

Mae gennym stoc newydd o flancedi yn y siop – mae rhain wedi bod yn boblogaidd iawn yn y gorffennol ac ryn ni’n dwli arnyn nhw (ac yn berchen ar rai ein hunan!)

Mae nhw’n dod mewn amryw o liwiau ac yn addas i gael eu defnyddio ymhob stafell yn y tŷ, ac mae modd eu golchi nhw – mae nhw wedi eu gwneud i bara!