Stoc newydd

Written by   in 

Mae’r stoc newydd yn y siop yr wythnos hon yn cynnwys clustogau lliw melyn a rhai llwyd sydd yn gweddu’n hyfryd, deunydd ar gyfer bwyta tu allan yn yr heulwen, blancedi meddal ac anrhegion ar gyfer babanod. Digon o amrywiaeth! Dyma flas i chi…

Lliw i’r ystafell eistedd!

Written by   in 

Mae ganddon ni ddwy gadair a soffa newydd arbennig yn y siop ar hyn o bryd, sydd yn berffaith i ychwanegu lliw i’r cartref. Mae modd prynu’r cadeiriau a’r soffa mewn unrhyw ddeunydd hoffech chi – rydym yn eu gwneud yn unigryw i bob archeb. Dewch i’r siop i weld dros eich hunan ac am sgwrs!