Stoc newydd Gorffennaf

Written by   in 

Ry’n ni wedi diweddaru ein ffenest siop, ydych chi wedi gweld? Dyma flas o’r nwyddau newydd sydd gyda ni yn y siop. Dewch mewn i weld!

Stoc newydd

Written by   in 

Mae’r stoc newydd yn y siop yr wythnos hon yn cynnwys clustogau lliw melyn a rhai llwyd sydd yn gweddu’n hyfryd, deunydd ar gyfer bwyta tu allan yn yr heulwen, blancedi meddal ac anrhegion ar gyfer babanod. Digon o amrywiaeth! Dyma flas i chi…

Lliw i’r ystafell eistedd!

Written by   in 

Mae ganddon ni ddwy gadair a soffa newydd arbennig yn y siop ar hyn o bryd, sydd yn berffaith i ychwanegu lliw i’r cartref. Mae modd prynu’r cadeiriau a’r soffa mewn unrhyw ddeunydd hoffech chi – rydym yn eu gwneud yn unigryw i bob archeb. Dewch i’r siop i weld dros eich hunan ac am sgwrs!

    

Bwrdd i’r teulu cyfan

Written by   in 
Ydych chi’n hoffi steil naturiol – ac eisiau bwrdd ar gyfer y teulu cyfan neu i ddiddanu ffrindiau? Mae bwrdd bendigedig wedi cyrraedd y siop. Dyma flas i chi ond dewch mewn i weld eich hunan!

Nwyddau newydd!

Written by   in 

Mae llawer o stoc newydd gyda ni yn y siop ar hyn o bryd. Dyma flas i chi isod! Rydyn ni ar hyn o bryd yn symud dodrefn o gwmpas yn y siop yn barod i dderbyn soffa a dwy gadair eistedd. Ni methu aros i rannu rhain gyda chi!

Dodrefn Vincent Sheppard

Written by   in 
Ni wrth ein boddau gyda dodrefn newydd Vincent Sheppard sydd wedi cyrraedd y siop wythnos hon. Mae’r gadair a’r bwrdd ochr yn fendigedig! Dim ond un sydd gyda ni felly byddwch yn gyflym…

Stoc Newydd 15 Mai

Written by   in 
Dyma flas o’r nwyddau newydd sydd yn y siop. Galwch mewn i weld y nwyddau bendigedig yma!

Papur wal newydd

Written by   in 

Mae gennym stoc eang o bapur wal yn y siop. Dyma un o’n hoff lyfrau newydd – edrychwch ar y lliwiau a’r patrymau! Cofiwch ein bod yn cynnig gwasanaeth Dylunio Mewnol.

Stoc newydd 26 Ebrill

Written by   in 

Mae gennym llawer o stoc newydd yn y siop yr wythnos hon, gan gynnwys soffa newydd fendigedig, potiau planhigion, lampiau a llawer mwy.

Yn y siop yr wythnos hon

Written by   in 

Dyma flas o’r hyn sydd yn y siop yr wythnos hon; llestri hyfryd, bwrdd bambŵ, soffa, clustogau a lampiau amrywiol!