Stoc newydd 15 Mawrth

Written by   in 

Dyma stoc newydd sydd wedi cyrraedd y siop yr wythnos hon, yn cynnwys gemwaith, crochenwaith, blodau, blancedi a nwyddau i’r cartref.

*Cofiwch gael golwg ar ein bargeinion hefyd.*

Bargeinion mis Mawrth

Written by   in 
Mae gennym fargeinion yn y siop ar hyn o bryd i wneud lle i stoc newydd. Dewch draw i’r siop cyn iddynt fynd!

Nwyddau newydd yn y siop

Written by   in 

Tymor newydd...stoc newydd mis Mawrth

Dyma flas o'r stoc newydd sydd yn cyrraedd yn ddyddiol i'r siop. Galwch mewn i'r siop neu ffoniwch ni os oes rhywbeth yn dal eich llygaid!

* Byddwch yn barod am fargen pan fyddwn yn clirio ar gyfer stoc newydd y gwanwyn/haf - i ddod yn yr wythnos nesaf! *

 

Sel wythnosol yn dechrau heddiw!

Written by   in 
Wythnos yma mae sel 50% ar llestri o pob math…

Defnyddiau a papur wal newydd

Written by   in 

Romo, Jane Churchill, Colefax & Fowler – dewch mewn i’r stiwdio i weld

Bargen – bwrdd bwyta a meinciau…

Written by   in 

£395 yn unig am bwrdd a meinciau bamboo  – hardd tu mewn neu tu allan


Neu beth am un o’r gadaeiriau achlysurol sydd gennym yn y siop?


Dewch i weld ni yn y Popup Bontfaen

Written by   in 
Bydd yna stoc newydd… am dri diwrnod yn unig!  

Mae’r siop yn edrych yn ddel!

Written by   in 
Dewch i weld llawr waelod y siop…

Stoc newydd yn dod mewn… 

Popup Cowbridge….

Written by   in 
Thursday 18th May to Saturday 20th May… for three days only,  Pethau Bychain is coming to Cowbridge! Keep watching to find out more and we hope to see you there.

Canhwyllau newydd gan Sara Miller…

Written by   in 
Arogl ffantastic, pecyn llachar a deniadol!